top of page
Gitaarles en bandcoaching.jpg
concert-768722_cr FD.jpg
Organisatie
Filosofie achter de naam van CultuurPerron

CultuurPerron is een 'virtueel' perron. Reizigers kunnen naar wens op verschillende plekken in- en uitstappen om een muzikaal of cultureel avontuur aan te gaan. Het kan een korte reis zijn, slechts voor advies of een eenmalige project of een jaren lange reis, om uiteindelijk een complete muzikale carrière te ontwikkelen.
Het perron is het kruispunt, waar iedereen elkaar kan treffen: cursisten, scholen, verenigingen, gemeenten, docenten, partners en coördinatoren.
De naam staan voor: een veelzijdige, dynamische organisatie die muziek- en cultuuractiviteiten coördineert op verschillende locaties.
Het logo is basic, helder, ietwat zakelijk met twee vrolijke kleuraccenten die de hoofdactiviteiten muziekles en cultuureducatie vertegenwoordigen.

cbct-COR-gecertificeerd-logo.png
logo CultuurConnectie.png

CultuurPerron is een stichting zonder winstoogmerk, die (gesubsidieerd) muziekonderwijs en kunst en cultuurprojecten verzorgt in een werkgebied van Peel en Maas tot aan Sittard-Geleen in Limburg.

De organisatie bestaat uit een bekwame en professioneel groep bestuurs- en stafleden, een directeur en enkele vaste medewerkers. Voor de uitvoering van de (muziek)lessen en projecten werken we samen met professionele docenten, gemeenten, verenigingen en externe cultuurpartners. Kwaliteit en professionaliteit staan in onze organisatie in elk onderdeel voorop.

Kwaliteitscertificaat

CultuurPerron is lid van Brancheorganisatie Cultuurconnectie en CBCT-gecertificeerd. Dit certificaat bevestigt dat CultuurPerron voldoet aan de kwaliteitsnormen, eisen en werkwijzen die Certificeringsorganisatie CBCT voorschrijft voor professionele cultuurorganisaties. Tijdens de audits worden o.a. ook goed financieel beheer en toekomstbestendigheid getoetst.

Kantooradres:

Stichting CultuurPerron
Wijngaard 8
6017 AG Thorn
 

Bezoek uitsluitend op afspraak.
Bereikbaarheid: zie footer.

KVK: 56188846

BTW: 8520.12.196 B01

IBAN: NL83 RABO 0171 9365 90

 

Het bestuur

Het bestuur van CultuurPerron is belast met de beleidsbepaling en het besturen van de stichting. Het vertegenwoordigt overeenkomstig de statuten de stichting. De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied, hebben affiniteit met en inzicht in het culturele leven en de kunst- en cultuureducatie en bezitten specifieke kwaliteiten op de volgende gebieden: juridisch, personeel en organisatie, onderwijs, financiën en subsidieverwerving.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

• John Hausmans - Voorzitter
• Arno Gubbels - Vice Voorzitter
• Roy Maassen - Penning
meester
• René Schrader - Bestuurslid
• Karin Dassen - Bestuurslid

Medewerkers en directie

 

Fer Koolen | Algemeen Directeur

+ combinatiefuncionaris Cultuur in Maasgouw en Leudal.
Contact: Tel. 06-55703344 | Email >

 

Phil van Landeghem | Coördinator Cursorisch Onderwijs

+ Relatiebeheer Verenigingen.

Contact: Tel: 06-51098044 | Email >


Tjeu Naus | Controller

Contact: Email >

 

Anne de Graef | Coördinator Cultuureducatie

+ Relatiebeheer Scholen.

Contact: Email >


Franneke Dekkers | PR en Marketing

+ Webmaster
Contact: Email >

 

Carolien Ekelhoff-Siebers | Administratie
Contact: Email >

Anita Jetten | Administratie
+ CursAd Support
Contact: Email >

Meer over de organisatie...

Voor wie?

CultuurPerron neemt als gesubsidieerde instelling de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een breed aanbod te leveren, toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Peel & Maas en Sittard-Geleen.

Doelstelling

CultuurPerron wil kunst en cultuur bereikbaar maken voor alle inwoners van de participerende gemeenten. We verzorgen een gevarieerd vraaggericht aanbod op een verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele landschap en de bevolkingssamenstelling van de gemeenten. We helpen zoveel mogelijk mensen hun creatieve talenten te ontwikkelen en we stimuleren actieve cultuurbeoefening. Bereikbaarheid en betaalbaarheid zijn daarvoor randvoorwaarden.

De samenleving en de kunsten zijn constant in ontwikkeling. Voor kunsteducatieve instellingen zoals CultuurPerron, die zowel partner zijn voor het onderwijs, de georganiseerde amateurkunst en de professionele kunst, alsook voor overheden, is er een sleutelrol weggelegd om deze ontwikkelingen te volgen en te anticiperen op veranderende vraag en ontwikkeling.

Onze missie en visie staan beschreven in ons jaarplan en meerjarenplan:
download meerjaren
plan (PDF) >.

Dienstverlenend facilitair bedrijf

CultuurPerron zorgt ervoor dat de onderwijsgevenden kunnen beschikken over adequate middelen voor het verzorgen van cursussen. Tevens onderhoudt CultuurPerron contacten met alle stakeholders zoals, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, cursisten en docenten. CultuurPerron faciliteert en organiseert examens voor verenigingsgebonden en niet-verenigingsgebonden cursisten. Een uitgebreide muziekbibliotheek met leermiddelen is beschikbaar voor docenten.

Wat wordt er geboden?

CultuurPerron biedt educatie en training, ondersteuning, bemiddeling en productie in beginsel in alle vormen van kunsteducatie. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zoveel mogelijk stijlen en uitingsvormen. Er zijn zowel kortlopende als langlopende trajecten. Er kan in alle varianten worden gewerkt op basis van een onderwijsstructuur waarin voortgang en ontwikkeling merkbaar en meetbaar zijn. Bij langlopende onderwijstrajecten vindt zo mogelijk beoordeling in de vorm van examens of enige vorm van toetsing plaats. Het onderwijs mondt daarbij regelmatig uit in uitvoeringen en presentaties, individueel of groepsgewijs. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met andere culturele instellingen of aanbieders.

Tot slot stellen we onze directeur Fer Koolen graag aan u voor...

Fer Koolen (Ell 1965) volgde zijn eerste muzieklessen bij Kreato in Thorn. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij schoolmuziek en lichte muziek piano aan het conservatorium in Maastricht en studeerde af 1989. Vervolgens studeerde hij nog HAFA directie bij Pierre Kuijpers en is hij 20 jaar werkzaam geweest als muziekdocent op Het College in Weert, en bij Kreato als afdelingshoofd, blokfluit- en theoriedocent en bij Kreato voor de gemeente Leudal. In 2012 was Fer een van de initiators van CultuurPerron (destijds Myouthic) na het faillissement van Kreato.
Na 10 jaar als afdelingshoofd en hoofdeducatie gewerkt te hebben is hij per 1 september 2023 directeur van CultuurPerron.

 

Naast dit directeurschap is Fer actief als dirigent van HAFA-orkesten, arrangeur, popmuzikant en speelt hij in theatergezelschap Boovewater.

In zijn vrije tijd zet Fer zich in voor de gemeenschap als voorzitter van de dorpsraad in zijn woonplaats Ell.

 

Fer: “Als directeur wil ik me graag inzetten voor een brede ontwikkeling en een toekomstbestendige organisatie.”

Fer02_lr.jpg
Medwerkers
bottom of page